TruPax 6

TruPax zaszyfruje twoje najcenniejsze dane.

Przenoszenie poufnych dokumentów na pendrivie łączy się z ryzykiem utraty nośnika danych i możliwością przeglądania naszych plików przez osoby niepowołane. Jeśli więc nie zamierzamy korzystać z dysków online – zadbajmy o bezpieczeństwo naszych danych szyfrując pliki. TruPax wykona za nas to zadanie i zamknie nasze dane w bezpiecznym sejfie. Jeśli chcemy uruchomić aplikację, musimy rozpakować archiwum ZIP i uruchomić plik »install_english.vbs«, a następnie wybrać skrót »TruPax« widoczny na Pulpicie.

PORADA

TruPax wymaga do pracy zainstalowanego środowiska Java. Jeśli aplikacja nie uruchamia się – powinniśmy pobrać aktualizację Javy.

Do pobrania