Czworo z pięciu dzieci jest narażonych na niepożądane zachowania w Internecie

Rodzice przejawiający agresywne zachowanie werbalne, robią ze swoich dzieci cyberzbirów, według badań przeprowadzonych wśród 2300 rodziców przez BitDefender.
Czworo z pięciu dzieci jest narażonych na niepożądane zachowania w Internecie

Czworo z pięciu dzieci jest narażonych na niepożądane zachowania w Internecie

Badania wykazały bezpośredni związek między zachowaniem rodziców w domu i nawykami ich dzieci w Internecie, jeśli chodzi o agresywność. Spokojne i ugodowe zachowanie rodziców wpływa na ten sam typ zachowania u dziecka, a wulgarny język prowadzi do niechcianych złych nawyków w Internecie.

82 procent respondentów twierdzi, że ich dzieci zostały narażone na cyberprzemoc, w tym obelgi, groźby, lub publikowanie zdjęć bez ich zgody. Prawie taki sam odsetek rodziców przyznaje, że zna tylko niektórych z wirtualnych znajomych swoich dzieci. Jednocześnie prawie jedna trzecia nastolatków powiedziała rodzicom, że udostępnia swoje dane osobowe w Internecie, takie jak hasła lub inne poufne dane.

„Cyberprzemoc pozostaje żywym zagrożeniem dla dzieci, płynącym z wielu źródeł, takich jak e-mail, telefon komórkowy, media społecznościowe, komunikatory, strony internetowe lub blogi”, powiedziała dr. Sabina Datcu badacz Bitdefender. „Czy są ofiarami czy prześladowcami, młodzi ludzie są bardzo dotknięci cyberprzemocą, niektórzy nawet potrzebują specjalistycznej pomocy, aby przezwyciężyć konsekwencje psychologiczne takich działań.”

Badania Bitdefender ujawniły również pięć największych zagrożeń cyberprzemocy, na jakie narażone są dzieci: upowszechnianie plotek (93%), wyśmiewanie (83%), obrażanie (75%), groźby (63%), i udostępnianie zdjęć bez zgody (58%).

W 2012 roku, prezydent Obama ponownie wydał proklamację ustanawiającą miesiąc październik jako National Cyber Security Awareness Month. Już po raz dziewiąty w USA, National Cyber Security Alliance i Department of Homeland Security połączyły siły, aby edukować Amerykanów o niebezpieczeństwach cyberprzemocy i o tym jak dbać o bezpieczeństwo online.

Badanie Bitdefender przeprowadzono między lipcem a wrześniem wśród respondentów z USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Rumunii, Hiszpanii, Włoszech, Brazylii, Holandii, Francji i Austrii. Badanie opiera się na dwóch ankietach: jedna wśród 1800 losowo wybranych rodziców (dzieci w wieku 7 do 18), a druga wśród 500 rodziców obserwowanych w ich otoczeniu przez jeden dzień, używając nieinwazyjnych metod.