Tak zmieniało się Słońce w ostatnim roku

Chociaż pierwotnie Solar Dynamics Observatory (SDO) zostało zaprojektowane do pięcioletniej pracy, 11lutego br. obchodziło już swoją szóstą rocznicę nieprzerwanej obserwacji Słońca. Z tej okazji NASA przygotowała niezwykły film poklatkowy.

SDO monitoruje Słońce w celu lepszego zrozumienia zjawisk, jakie zachodzą na jego powierzchni m.in. rozbłysków słonecznych czy koronalnych wyrzutów masy. Ten ostatni proces jest o tyle dla nas istotny, że jego skutki są odczuwalne na naszej planecie w postaci burz magnetycznych, które mogą powodować wyłączanie się satelitów, a nawet całych sieci energetycznych.

Powyższy film demonstruje ponad rok rotacji Słońca w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 stycznia 2016 roku. Każda klatka reprezentuje dwie godziny. Całość zarejestrowana została w ultrafiolecie dzięki czemu korona słoneczna jest wyraźnie widoczna.

Źródło: Engadget.com