Klip z Iron Harvest pokazuje możliwość niszczenia otoczenia