Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Zapamiętaj mnie Przypomnij hasło Rejestracja
Wersja mobilna
Newsletter
Zgłoś uwagę
RSS

Regulamin

rozwiń

Regulamin

Serwis

– zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez CHIP.PL, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez CHIP.PL i/lub jej partnerów


Użytkownik

– oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu


Użytkownik zarejestrowany

– oznacza osobę, która dokonała rejestracji i aktywacji konta w systemie


Operator

– podmiot zarządzający i prowadzący Serwis


Właściciel

– Burda Communications Sp. z o.o.

 

Serwisy partnerskie

– serwisy, z którymi współpracuje Właściciel


Regulamin

– niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu CHIP.PL

 

Forum dyskusyjne

– platforma umożliwiająca Użytkownikom wysłanie swojej opinii na dany temat i dyskusję między Użytkownikami


Redaktorzy, Moderatorzy, Administratorzy

– osoby zarządzające treścią Serwisu mające prawo do upominania, blokowania kont Użytkowników oraz usuwania treści i materiałów opublikowanych przez Użytkowników

 

Galerie

– serwis zawierające zdjęcia użytkowników, będące ich własnością lub zdjęcia, do których nikt poza użytkownikiem dodającym je do galerii nie rości sobie żadnych praw autorskich

 

1. Właścicielem strony, zwanej dalej Serwisem, jest firma Burda Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 23 zwana dalej Operatorem. Niniejszy regulamin jest publikowany na stronach Serwisu. Operator zastrzega sobie jego zmianę w przyszłości. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji Regulaminu.

2. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na warunki opisane w niniejszym Regulaminie.

3. Wszystkie materiały publikowane na stronie są własnością firmy Burda Communications Sp. z o.o. i objęte są prawami autorskimi. Powielanie ich bez zgody właściciela jest nielegalne. Wyjątkiem są zdjęcia znajdujące się w sekcji Galerie należące do użytkowników, którzy je dodali. Każdy użytkownik odpowiada za legalność i prawa autorskie umieszczanych przez siebie zdjęć.

4. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Operatora Serwisu CHIP.pl lub innego podmiotu uprawnionego.

5. Serwis w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem CHIP.pl jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników. Sekcja zawierająca dane użytkowników została podzielona na dwie grupy – dane obowiązkowe, niezbędne do poprawnej i bezpiecznej obsługi użytkowników oraz dane opcjonalne – niewymagane do korzystania z serwisu. CHIP.pl zastrzega sobie jednak prawo do wymagania podania danych opcjonalnych w przypadku niektórych aktywności użytkowników w serwisie, np. podczas brania udziału w Konkursach. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operator.

6. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o nowościach wydawniczych Operatora lub podmiotów z nim współpracujących, a także informacji o charakterze reklamowym, promocyjnym, Newsletterów i ofert handlowych. W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem danych personalnych) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy, sprawdź informacje na stronie Google'a, Network Advertising Initiative lub Double Click.

7. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Wszelkie informacje wysłane na adres chip-news@chip.pl mogą być wykorzystywane przez Operatora i Serwisy partnerskie.

8. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

9. Użytkownik publikuje swoje komentarze, opinie oraz zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Opinie użytkowników nie są równoznaczne ze stanowiskiem Operatora.

10. Operator stara się sprawdzać i weryfikować treści zamieszczane przez Użytkowników, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność.

11. Użytkownik umieszczając swoje wypowiedzi oraz zdjęcia w Serwisie wyraża zgodę na ich publikowanie w mediach wydawanych przez Właściciela oraz w Serwisach partnerskich, w tym także w postaci materiałów do pobrania przez użytkowników (np. tapet na pulpit komputera). W celu ochrony wizerunku osób trzecich, w przypadku zdjęć prezentujących jednoznacznie osobę lub małą grupę osób, odmiennych od zdjęć z dużych imprez zbiorowych, Operator przed ewentualnym wykorzystaniem zdjęcia skontaktuje się z użytkownikiem, który dodał je do serwisu w celu uzyskania jego zgody.

12. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn.

13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, błędami w oprogramowaniu lub niedozwoloną ingerencją osób, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach użytkowników.

14. Zabronione jest zamieszczanie przez użytkowników treści w postaci tekstu, grafiki lub innej:

  • zawierających słownictwo ogólnie uznane jako obraźliwe lub godzące w dobra osobiste innych
  • sprzecznych z prawem, a w szczególności łamiących prawa autorskie
  • związanych z pornografią i używkami
  • zawierających informacje o charakterze reklamowym

15. Zabrania się obrażania innych użytkowników Serwisu oraz nawoływania do waśni na jakiejkolwiek płaszczyźnie.

16. Na Forum dyskusyjnym Użytkownicy zobowiązują się do respektowania wskazówek Moderatorów

17. Nieprzestrzeganie regulaminu przez użytkownika będzie skutkowało usunięciem konta z Serwisu

18. Operator za niestosowanie się do upomnień skierowanych do użytkowników Serwisu będzie nakładał na zarejestrowanych użytkowników punkty karne. Punkty karne stanowią ostrzeżenie dla użytkowników, którzy je otrzymali i nie wykluczają blokady oraz usunięcia konta. Punkty karne prezentowane będą wraz z punktami za aktywność w Serwisie na karcie profilu użytkownika.

19. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania oraz usunięcia. Prośba o usunięcie danych musi zostać wysłana z adresu mailowego powiązanego z kontem, którego usunięcia dotyczy.

20. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującym stanem.

21. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień od Operatora Serwisu na adres e-mail

 

 

CENEO Kup najtaniej
Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka Słuch fonemowy i fonetyczny. Teoria i praktyka
Dostępny w 2 sklepach
Sprawdź CENY tego produktu
IP Man (DVD) IP Man (DVD)
Dostępny w 2 sklepach
Sprawdź CENY tego produktu
Hama 127762 Hama 127762
Dostępny w 1 sklepach
Sprawdź CENY tego produktu
ThinkBig Polska MaxiMapa Baty BOX ThinkBig Polska MaxiMapa Baty BOX
Dostępny w 1 sklepach
Sprawdź CENY tego produktu
Edifier 2.1 C2X (SPK-EF-C2X) Edifier 2.1 C2X (SPK-EF-C2X)
Dostępny w 2 sklepach
Sprawdź CENY tego produktu


Video
nowe filmy

Galerie
zdjęcia
Serwis 1
Serwis 2