CHIP 2012/10

Od redakcji

Konstanty Młynarczyk,redaktor naczelnyCzy Windows wymrze?