CHIP 2013/02

Od redakcji

Konstanty Młynarczyk,redaktor naczelnyPora na dotyk