Pulpit w nowych szatach

Pulpit Windows 95 można prawie dowolnie dostosować do własnych upodobań – i to bez żadnych programów dodatkowych, jedynie przy użyciu Edytora rejestru.

Pulpit jest dla Windows 95 „dyspozytornią”, z której sięgamy do wszystkich programów, instalujemy sprzęt i oprogramowanie lub też dokonujemy rozlicznych ustawień. Mimo tego zwykle długo po zainstalowaniu nowego systemu operacyjnego Pulpit nie jest skonfigurowany optymalnie.

Tymczasem interfejs graficzny w Windows 95 może i powinien być tak zaplanowany, by jak najlepiej odpowiadał indywidualnym przyzwyczajeniom i metodom pracy.