Dobre, bo Wielkopolskie

Krótki test kolejnego programu przeznaczonego dla małych i średnich firm, a obsługującego ruch papierów księgowych w firmie

Poznańska firma Harpo Software stworzyła program handlowo-finansowy Handel Pro, przeznaczony dla małych i średnich firm handlowych (dostępna jest również prostsza wersja o nazwie Handel ). Pakiet nadaje się zarówno dla firm prowadzących tylko książkę przychodów i rozchodów, jak i pełną księgowość. Nie zastąpi on co prawda programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych, może jednak wspomagać prowadzenie ewidencji.

W programie Handel Pro dokument można odszukać podając np. datę jego wystawienia handel na całego

Każdy z elementów funkcjonowania firmy handlowej ma swój odpowiednik w programie, gdyż składa się on z modułów obsługujących zakup, sprzedaż, gospodarkę magazynową, rozliczenia kasowe i bankowe. Kolejne moduły stanowią odrębne części programu zaopatrzone w swoje menu.

W module Sprzedaż wystawiane są faktury, rachunki i paragony, a także odpowiednie do nich korekty. W menu tego modułu dostępne są listy odbiorców i towarów, co można wykorzystać przy wystawianiu dokumentów sprzedaży. Istnieje tu również możliwość sprawdzenia stanu rozrachunków z danym klientem oraz zarejestrowania zapłaty. Program umożliwia przegląd dotychczasowej sprzedaży i dokonanie ewentualnych poprawek w istniejącym rejestrze.

Funkcja służąca do ewidencjonowania dokumentów zakupu jest niemal bliźniaczo podobna do opisanego powyżej modułu Sprzedaży. Warto tu zwrócić uwagę, że w obu przypadkach współpraca z bazą danych magazynowych pozwala na bieżącą aktualizację stanów towarów, zaś współdziałanie z częścią dotyczącą rozliczeń modyfikuje stan rozrachunków z kontrahentami.

Handel Pro zawiera komplet funkcji obsługujących gospodarkę magazynową. Za pomocą programu można wystawić wszelkie dokumenty magazynowe. W chwili rejestrowania nowych towarów zmieniane są automatycznie ich stany. Program udostępnia też dane o wielkości obrotów w magazynie i jego zawartości w zadanym dniu.

Do dokumentowania oraz rejestrowania obrotów gotówkowych używa się modułu Kasa. Za jego pomocą uzyskać można dokumenty KW i KP, a także sporządzić raport kasowy. Ponadto połączenie z bazą danych zawierającą informacje o rozliczeniach zapewnia automatyczną aktualiza-cję rozrachunków z kontrahentami.

Handel Pro
Wymagania: PC 386; 1 MB RAM; DOS 3.30; ok. 30 MB na dysku
Producent: Harpo Software, Poznań tel.: (0-61) 851 83 91, fax: (0-61) 853 14 19
http://www.man.poznan.pl/~harpo/
e-mail: [email protected]
Cena: 976 zł
plusdostosowanie do organizacji firm handlowych
plustrafny dobór funkcji
plusłatwość obsługi
minusniepoprawne działanie przeglądarki raportów

Moduł Bank służy do odnotowywania rozliczeń bezgotówkowych. Jeśli użytkownik będzie uwzględniał wszelkie operacje przeprowadzane na koncie bankowym uzyska tu informację o stanie swego konta. Może się to jednak okazać kłopotliwe, gdyż najistotniejszą kwestią jest aktualna informacja o stanie rozrachunków. Dostępna jest też możliwość wystawienia polecenia przelewu, co jest jednoznaczne z dokonaniem zmian w bazie danych o rozliczeniach.

Każdy z modułów pozwala na sporządzenie odpowiednich raportów, przy czym pracując w środowisku DOS użytkownik nie ma możliwości ekranowego przeglądu raportu przed wydrukowaniem. Natomiast w środowisku Windows 95 przeglądarka raportów działa dopiero po zmianie sposobu kodowania polskich liter, wówczas jednak zablokowana jest część programu funkcjonująca w środowisku DOS.

Program jest prosty w obsłudze, nie stwarza problemów podczas instalacji. Jego zaletą jest dostosowanie struktury do istniejącego zwyczajowo w firmie podziału pracy, tj. np. kasjer nie musi znać obsługi innych modułów poza Kasą.

Handel Pro działa w systemie DOS lub Windows 95. Współpracuje z programem finansowo-księgowym tej samej firmy. Producent zapewnia 90. dniową gwarancję, szkolenia i uaktualnienia oferowanego przez siebie produktu.

Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.