W strumieniu danych

Nie tylko dostawcom usług internetowych polecić można miniaturowy router z Izraela. PicoRouter umożliwia łączenie oddalonych od siebie sieci lokalnych.

Producent:

RND, Izrael

Dostarczył:

Veracomp, Kraków

Więcej informacji:

WWW: http://www.chip.pl/hardwarekth/8_97/ CHIP-CD 9/97:

CHIP-offline | CHIP 8/97 | Hardware