Lekarzu lecz się sam

Healthy PC

służy do systematycznego kontrolowania zasobów komputera, informowania o ich stanie oraz usuwania zaistniałych problemów. Zalecane jest uruchamianie programu raz na tydzień oraz zawsze wtedy, gdy praca peceta budzi zastrzeżenia. (…)

Producent:

Symantec, USA

Dostarczył:

ABC Data, Warszawa

Więcej informacji:

WWW:

http://www.chip.pl/software/kts/9_97/

CHIP-CD 10/97:

CHIP-offline | CHIP 9/97 | Software