Civilization II PL

Recenzja gry, która wśród strategii zajmuje znaczącą pozycję

Są gry, które trwale zapisały się w historii komputerowej rozrywki, stając się klasyką, niedoścignionym wzorem i marzeniem każdego producenta. Przykładem takiej gry jest Civilization II.

Autor gry, Sid Meier, dał się już poznać jako genialny twórca komputerowych symulacji rzeczywistości, takich jak Railroad Tycoon, Pirates, Colonization, na czele z pierwszą częścią Civilization .

Celem gry jest stworzenie jak najpotężniejszej cywilizacji – takiej, która będzie w stanie podbić świat lub wystrzelić statek kosmiczny w kierunku Alfa Centauri. Stanowi to nie lada wyzwanie, gdyż budowanie cywilizacji rozpoczynamy w roku 4000 p.n.e., mając do dyspozycji jedynie grupę osadników.

Przed rozpoczęciem gry, warto zapoznać się z obszerną, 184-stronicową instrukcją. Powinni to uczynić przede wszystkim ci, którzy nie grali w pierwszą część Cywilizacji. Znającym się na rzeczy wystarczy choćby pobieżnie ów podręcznik przestudiować, gdyż mimo to, że zmiany w prowadzeniu rozgrywki są kosmetyczne, mają istotny wpływ na to, czy uda się nam osiągnąć sukces, czy też nie.

Imperium rośnie w siłęsiła imperium

O ile zasady gry pozostały nie zmienione, o tyle całkowitej przebudowie uległa warstwa audiowizualna. Płaska dwuwymiarowa plansza została zastąpiona widzianą w izometrycznym rzucie plastyczną mapą w wysokiej rozdzielczości. Wiadomości na temat wszystkich odkryć, jednostek i budowli występujących w grze umieszczone są w nieodzownej skarbnicy wiedzy, jaką jest Civilopedia, przy czym każdej informacji w niej zawartej towarzyszą umiejętnie dobrane zdjęcia lub reprodukcje. Zadbano również o bogatą oprawę dźwiękową. Tłem dla rozgrywki są czytane bezpośrednio z płyty utwory, natomiast akcja uzupełniana jest adekwatnymi efektami dźwiękowymi.

To jednak nie wrażenia estetyczne decydują o wyjątkowości Civilization II, lecz „grywalność”, czyli coś, co przykuwa nas do komputera na długie godziny. Dzieje się tak dlatego, że rozgrywka jest na tyle złożona, iż oddaje wszystkie najważniejsze zależności, któ-rymi rządzi się ludzkość, będąc jednocześnie na tyle prostą i przejrzystą, aby można było zapanować nad nawet mocno rozbudowanym państwem. To właśnie dzięki temu, że Sid Meier potrafił znaleźć kompromis pomiędzy zbyt uproszczonym a zbyt drobiazgowym odtworzeniem rzeczywistości, mamy do czynienia z produktem najwyższej klasy.

Żeby nie być gołosłownym, przytoczę kilka przykładów ilustrujących istotę i przebieg rozgrywki. Jak już wspomniałem, grający rozpoczyna partię, kierując jedynie grupą osadników. To właśnie oni założą pierwsze miasto, a ich następcy kolejne. Będą irygować jego okolice, budować drogi, kopalnie, linie kolejowe. Rozwój miast zależeć będzie od ich położenia, a konkretnie od zdolności produkcyjnych terenów je otaczających. Naukowcy z biegiem czasu będą dokonywać odkryć, które zmieniały ludzkie pojmowanie świata, styl życia, możliwości technologiczne. Da nam to możliwość formowania nowych jednostek, stawiania coraz to nowych budowli, których obecność spowoduje dalszy rozwój miast. Tempo tego rozwoju zależeć będzie od umiejętnie prowadzonej polityki podatkowej i racjonalnego rozdzielenia dochodów na naukę, produkcję i konsumpcję. Nie należy jednak sądzić, że będzie to pasmo nieprzerwanych zwycięstw i sukcesów. Narażeni jesteśmy na ataki ze strony innych cywilizacji i hord barbarzyńców, na niepokoje społeczne wywołane nieudolnym sprawowaniem władzy, a w czasach nowożytnych walczyć musimy z zanieczyszczeniem środowiska. Są to tylko niektóre aspekty gry, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć – wszystkich nie sposób wymienić. Wszystko jest jednak doskonale wyważone, dlatego gra jest przyjemnością, a nie mozolnym analizowaniem setek wykresów i tabel.

civilopediaCivilopedia jest nieocenionym źródłem wiedzy

Civilization II posiada jeszcze dwie niezaprzeczalne zalety, które świadczą o jej wysokiej jakości. Należy bowiem do gier, które Anglicy określają mianem „Easy do get into, difficult to master”. W wolnym tłumaczeniu oznacza to, że łatwo jest zapoznać się z jej zasadami i prowadzić rozgrywkę na średnim poziomie, ale stać się mistrzem jest zdecydowanie trudniej. Jeżeli więc grywasz rzadko, możliwe, że osiągniesz sukces, ale jeżeli poświęcisz rozgrywce więcej czasu, zawsze znajdziesz nowe wyzwanie. Stwierdzenie to doprowadza nas do kolejnej ważnej cechy tej gry, a mianowicie braku liniowości rozgrywki. Jest tak dlatego, że nie ma jednej recepty na sukces. Każdą partię można rozegrać na wiele sposobów i wygrać (lub nie), co z kolei powoduje, iż nie jest to, jak w wielu przypadkach, gra na jeden raz.

Do wszystkich tych zalet dołączyć należy jeszcze jedną. Gra, dzięki staraniom firmy IPS, została w całości spol-szczona (oprócz ścieżek dźwiękowych i animacji). Trzeba przyznać, że poza drobnymi wpadkami przetłumaczenie wypadło bardzo dobrze. Przy liczbie pojęć znajdujących się w Civilopedii jest to nieocenione udogodnienie dla osób słabo znających język angielski. Jedynym problemem są teksty niektórych komunikatów. Ze względu na trudną do zautomatyzowania fleksję języka polskiego możemy spotkać się ze komunikatami typu: „Pokój z konsul Przemysław Polska”, co jest dość rażące, choć nie wynika z niestaranności wykonania, lecz jedynie z braku możliwości ingerencji w kod programu. Pełne spolszczenie Civilization II należy zatem uznać za udane i wyrazić nadzieję, że również w przyszłości będą podejmowane podobne zabiegi.

ocena
Civilization II PL
Wymagania: PC 486 DX4/100 MHz, 8 MB RAM, karta SVGA, napęd CD-ROM, Windows 3.1x lub Windows 95
Producent: Microprose http://www.microprose.com
Dostarczył: Wirtualny Świat, Warszawa tel.: (0-22) 25 81 71
Cena: ok. 140 zł

Mimo że Civilization II ukazała się już ponad rok temu, nadal dobrze się sprzedaje. Samo jej wznowienie na mało chłonnym polskim rynku świadczy o tym dobitnie. Nie pozostaje więc nic innego jak jeszcze raz zachęcić do zakupu tego produktu, gdyż czas przy nim spędzony jest z jednej strony doskonałym relaksem, z drugiej natomiast ciekawym doświadczeniem sprawdzającym nasze taktyczne i organizacyjne zdolności.

Close

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.