Windows Sockets 2

Większość osób surfujacych po Internecie nie ma pojęcia, że wszystkie używane przez nich programy korzystają z Windows Sockets, zwanych powszechnie Winsockiem. Jest to w zasadzie zbiór procedur obsługujących protokół TCP/IP, a więc pozwala-jących podłączyć komputer z Windows do Internetu.

Funkcje te zebrane są w pliku WINSOCK.DLL, znajdującym się w katalogu Windows. Dzięki temu, że są łatwo dostępne, programiści nie muszą samodzielnie tworzyć skomplikowanych procedur obsługi funkcji internetowych. Tak więc bez Winsocka nie ma mowy o połączeniu z Internetem. Wkrótce pojawi się nowa wersja Windows Sockets 2.0, która obsługiwać będzie nową generację programów internetowych.