Wygładzanie obrazów

Nawet najnowsze programy graficzne nie potrafią wykonać każdego zadania. Do realizacji efektów specjalnych wykorzystuje się więc dodatkowe narzędzia (tzw. plug-ins), które umożliwiają np. kolorowanie, zniekształcenie lub obramowanie danego obrazu.

Jeśli chcemy obrabiać zdjęcia, sięgamy po odpowiedni program do grafiki rastrowej (np. Adobe Photoshop, Micrografx Picture Publisher czy Corel Photo Paint ). Wszystkie te aplikacje są już standardowo wyposażone w bogate zestawy funkcji i narzędzi do przetwarzania obrazu. Jednak takie efekty jak naturalne tekstury, symulacja kredy czy „promieniowanie” wymagają zastosowania specjalnych filtrów graficznych. Przedstawiamy osiem dodatkowych narzędzi graficznych, współpracujących z różnymi aplikacjami. Opisujemy także Plug-In Managera, który umożliwia łatwe zarządzanie dodatkowymi modułami.