Wielka optymalizacja

Dzięki opisanym narzędziom shareware’owym również nie dysponujący wiedzą specjalistyczną użytkownicy będą mogli przyspieszyć pracę swych komputerów lub dostosować je do indywidualnych wymagań. Korzystając z pomocy shareware’u można także uprzątnąć zbędne dane, które mają zwyczaj gromadzić się z biegiem czasu w Rejestrze, plikach systemowych i na dysku twardym.

Z pomocy shareware’u warto skorzystać w następujących sytuacjach:

powód

gdy wolelibyśmy nie zmieniać ręcznie parametrów w Rejestrze,

powód

gdy konieczność używania różnych plików Winsocka utrudnia dostęp do Sieci,

powód

gdy z dysku twardego trzeba usunąć „śmieci” informacyjne,

Reklama

powód

gdy Windows 95 nie potrafi otworzyć plików multimedialnych.

Info
mamy to na chip-cd 1/98Część programów opisanych w artykule można znaleźć na CHIP-CD 1/98 w dziale Software | Narzędzia dla Windows oraz w naszym BBS-ie
Internet
http://www.shareware.com