Ranking TOP 10

Zamieszczona w zestawieniu TOP-10 lista urządzeń zawiera najlepsze produkty hardware’owe, testowane w laboratorium CHIP-a w ostatnich miesiącach. Dzięki jawnym kryteriom klasyfikacji każdy może dokładnie sprawdzić wszystkie oceny. Wpływ na ogólną ocenę danego urządzenia ma jego cena. Wszelkie zmiany cen produktów są uwzględniane przed publikacją kolejnej listy.

W zależności od klasy testowanych urządzeń przyjmujemy różne kryteria ich oceny. Poszczególne karty, napędy i peryferia otrzymują zróżnicowane oceny, tworzące jedną ocenę ogólną, decydującą o kolejności na liście Top 10. Końcowa wartość jest średnią geometryczną ocen pojedynczych branych z takimi wagami, by rezultat wskazywał zarówno na produkty dobre i tanie, jak i wydajne, choć drogie. Co miesiąc dla każdej nowo prezentowanej kategorii zamieszczamy dokładny algorytm tworzenia oceny ogólnej oraz skrótowe opisy pozostałych procedur testowych.