Zamiast myszy…

Mapowanie napędu sieciowego

Gdy często korzystamy z napędów sieciowych, odpowiednia ikona może nam zaoszczędzić trochę czasu. W tym przypadku wywołamy za pomocą Rundll polecenie Eksploratora

Mapuj dysk sieciowy

:

Reklama

rundll32 user.exe,wnetconnectdialog.

Istniejące połączenie z dyskiem sieciowym usuwamy poleceniem:

rundll32 user.exe,wnetdisconnectdialog.