Ranging TOP 10

Zamieszczona w zestawieniu TOP 10 lista urządzeń zawiera najlepsze produkty hardware’owe, testowane w laboratorium CHIP-a w ostatnich miesiącach. Dzięki jawnym kryteriom klasyfikacji każdy może dokładnie sprawdzić wszystkie oceny. Wpływ na ogólną notę danego urządzenia ma jego cena. Wszelkie zmiany cen produktów są uwzględniane przed publikacją kolejnej listy.

W zależności od rodzaju testowanych urządzeń przyjmujemy różne kryteria ich klasyfikacji. Poszczególne karty, napędy i peryferia otrzymują zróżnicowane noty, tworzące jedną ocenę ogólną, decydującą o kolejności na liście Top 10. Końcowa wartość jest średnią geometryczną wyników pojedynczych branych z takimi wagami, by rezultat wskazywał zarówno na produkty dobre i tanie, jak i wydajne, choć drogie. Co miesiąc dla każdej nowo prezentowanej kategorii zamieszczamy algorytm tworzenia oceny ogólnej oraz skrótowe opisy pozostałych procedur testowych. Poniżej prezentujemy szerzej zmienioną procedurę dla kart graficznych.