Ranking TOP 10

Zamieszczona w zestawieniu TOP-10 lista urządzeń zawiera najlepsze produkty hardware’owe, testowane w laboratorium CHIP-a w ostatnich miesiącach. Dzięki jawnym kryteriom klasyfikacji każdy może dokładnie sprawdzić wszystkie noty. Wpływ na ogólną ocenę danego urządzenia ma jego cena. Wszelkie zmiany cen są uwzględniane przed publikacją kolejnej listy.

W zależności od klasy testowanych urządzeń przyjmujemy różne kryteria ich klasyfikacji. Poszczególne karty, napędy i peryferia otrzymują zróżnicowane noty, tworzące jedną ocenę ogólną, decydującą o kolejności na liście Top 10. Końcowa wartość jest średnią geometryczną wyników pojedynczych branych z takimi wagami, by rezultat wskazywał zarówno na produkty dobre i tanie, jak i wydajne, choć drogie. Co miesiąc dla każdej nowo prezentowanej kategorii zamieszczamy algorytm tworzenia oceny ogólnej. Poniżej prezentujemy zmienioną procedurę dla napędów CD-ROM.