Kierunek: światowa Pajęczyna

Mimo iż odnośniki nie wydają się szczególnie ważnymi składnikami języka, to jednak właśnie one służą do budowania hipertekstowej struktury dokumentów.

Film ilustrujący kroki opisane w artykule znajduje się na CHIP-CD w dziale

Reklama

CHIP-offline | Internet | Podłączenie do Internetu.

Grupy dyskusyjne

Pytania, uwagi i komentarze do artykułu można umieścić na liście dyskusyjnej #