World Wide Word

Jeśli chcemy opublikować swoje teksty w sieci World Wide Web i zamierzamy skorzystać z edytora Word, nie musimy sięgać koniecznie po Worda 97. Strony WWW można bowiem wygodnie projektować także przy użyciu wersji 6 i 7 tego programu.

Sieć World Wide Web zdobywa coraz mocniejszą pozycję jako miejsce publikacji wszelkich dokumentów. Nie ma się więc co dziwić, że Word 97 oferuje możliwość bezpośredniego korzystania z zasobów tej Sieci – funkcje internetowe stanowią integralny element nowej wersji edytora. Czy jednak naprawdę musimy sięgać po jego najnowszą wersję? Także Word 6 oraz 7 dysponują asystentami internetowymi, które nie tylko pozwalają na projektowanie stron webowych, ale także umożliwiają wędrówkę po Sieci i importowanie zawartości stron internetowych. Największą zaletą tych astsentów jest to, że ich użytkownik nie musi nic wiedzieć na temat języka HTML.