Gra słów

Piotr Wyrzykowski
Jacek Petrus

Makropolecenia pisane w VBA nie muszą służyć jedynie do optymalizowania pracy z Wordem. Tym razem zajmiemy się między innymi obliczaniem numeru tygodnia w roku oraz uruchamianiem makr w określonym czasie.

W tej części cyklu poświęconego VBA przedstawimy makropolecenia umożliwiające obliczanie numeru tygodnia na podstawie daty, dzielenie dokumentu na określoną liczbę stron czy też kopiowanie wybranego fragmentu z jednego dokumentu do drugiego. Ponadto będzie mowa o zapisywaniu fragmentów dokumentu i odczytywaniu danych z Rejestru.

Info
Internet

Konkurs na najlepsze rozszerzenie dla MSOffice:http://www.chip.pl/rozszerzenia/

mamy to na chip-cd 12/98Na CD w dziale CHIP-offline | Zastosowania | Visual Basic znajdują się dodatkowe materiały do tekstu