Cyfrowe łącze

Marcin Bieńkowski
konsultacja: Robert Karwowski, Pracownia Sieci Zintegrowanych Telekomunikacja Polska SA, Centrum Radiokomunikacji i Telekomunikacji

Aparat telefoniczny kojarzy się z urządzeniem analogowym, na szczęście analogowy charakter współczesnych sieci telefonicznych ogranicza się do odcinka łączącego abonenta z najbliższą centralą – dalej sygnał przesyłany jest cyfrowo. Zastąpienie łącza analogowego cyfrowym na tym ostatnim fragmencie drogi od centrali do abonenta to właśnie technologia ISDN.

ISDN (Integrated Services Digital Network), czyli sieć cyfrowa z integracją usług, to nie tylko „telefon cyfrowy” – jak można by było przypuszczać na pierwszy rzut oka – ale przede wszystkim nowe medium telekomunikacyjne usprawniające przekaz informacji głosowej, teletekstowej, graficznej (faks) czy też transmisji danych komputerowych. Jakie są zatem różnice pomiędzy tradycyjnym łączem abonenckim w tradycyjnej sieci PSTN (Public Switched Telephone Network) a łączem w sieci ISDN?