Zróbmy to prościej…

Założenia, które przyjęliśmy, organizując pracę software’owej części laboratorium, zostały wypracowane wiosną ubiegłego roku. Staraliśmy się wprowadzić w życie system oceny oprogramowania (dokładnie opisany w CHIP-ie nr 6/99) możliwie obiektywny i precyzyjny oraz przejrzysty dla czytelnika.

Schemat oceny
O końcowej ocenie programu decydują nadal przede wszystkim jego cechy funkcjonalne
odpowiednie proporcje

Dotychczasowa, nader drobiazgowa procedura testowa okazywała się dla odbiorcy czasami bardzo uciążliwa w interpretacji. Zdecydowaliśmy się zatem na wprowadzenie zmian w sposobie przeprowadzania testów. Pozostaje ogólna zasada – porównujemy programy w dwóch głównych kategoriach: POWER, czyli sumy punktów za możliwości aplikacji, i ECONO, stanowiącej miarę stosunku jej potencjału do ceny programu. Zdarzało się już, że ta druga ocena nie była możliwa do wyliczenia – przykładem jest choćby test różnych narzędzi do przeszukiwania Internetu (CHIP 12/99).