Na amen

Każdy, kto liznął nieco wiedzy na temat dysków komputerowych, zdaje sobie sprawę z faktu, że skasowanie pliku wcale nie powoduje fizycznego usunięcia danych, a jedynie zastąpienie pierwszej litery w nazwie zbioru znakiem o kodzie ASCII E5. Aby faktycznie usunąć skasowane dane, należy je nadpisać. Wprawdzie na rynku dostępne są komercyjne produkty do bezpiecznego usuwania zawartości dysku, ale potrafi to również zrobić freeware’owa aplikacja File-Killer. Program jest uruchamiany z linii komend. W zależności od zastosowanego parametru wywołania File-Killer kasuje pojedynczy plik, zbiory o określonych rozszerzeniach, zawartość konkretnego dyskowego foldera albo też nadpisuje ciągami zer wszystkie sektory nośnika elastycznego. Co ciekawe, aplikacja potrafi kompletnie wyczyścić zawartość systemowego Kosza. Aby dokonać takiej operacji, należy uruchomić File–Killera z podaniem parametru wywołania [-trash].

Producent: Jens Luedicke
e-mail: [email protected]
Rejestracja: freeware