Wstaw znacznik

Autor edytora 40tude HTML zastrzega, że jego dzieło nie nauczy nikogo języka HTML. Zasady, według których wstawiamy do dokumentu właściwe „tagi”, musimy opanować sami, natomiast aplikacja pomoże sporządzić dokument do opublikowania w Sieci. Edytor obsługuje język HTML w wersji 4.0 i oferuje kolorowanie kodu, sprawdzanie odsyłaczy internetowych itp. Poza tym użytkownik 40tude ma możliwość zdefiniowania własnych przycisków, skojarzonych z określonymi znacznikami HTML-a lub wstawiających do dokumentu konkretne frazy tekstu.

Producent: Marcus Monning
http://www.40tude.com/html/
Rejestracja: 35 USD