Kolejny mistrz

Windows Commander 4.51: Kolejny mistrz

Ukazała się kolejna wersja słynnego menedżera plików Windows Commander. W nowej edycji pojawiło się m.in. narzędzie do jednoczesnej zmiany nazwy wielu plików oraz możliwość kopiowania zbiorów przy bezpośrednim połączeniu komputerów kablem równoległym. Wprowadzono także sporo mniejszych udoskonaleń, na przykład kolorowanie plików tego samego typu, która to funkcja – znana od lat w podobnych programach – w Windows Commanderze pojawiła się po raz pierwszy.

Christian Ghisler, Szwajcaria
http://www.ghisler.com/
Rejestracja: 28 USD