Tylko nie to!

NoDelete 1.5.4: Tylko nie to!

NoDelete chroni przed skasowaniem, modyfikacją, odczytem, zmianą nazwy lub przeniesieniem maksymalnie 510 wybranych przez nas plików. Działający w Windows 9x program pozwala stworzyć kilkustopniową ochronę – od umiarkowanej po najbardziej restrykcyjną. Nie jest widoczny na liście uruchomionych aplikacji – dostęp do jego ustawień uzyskujemy, klikając ikonę umieszczoną w Polu systemowym.

Welshware, Wielka Brytania
http://www.btinternet.com/~Carl.Harrison/
Rejestracja: freeware