Z kartą do urn

Wybory: Z kartą do urn

Pierwszy etap niedawnych wyborów odbył się tradycyjnie. Jednak im dalej od urn, tym częściej w użyciu były nowoczesne urządzenia. Komputerowy system „wyborczy” wykorzystywany w Polsce, a opracowany i podarowany przez firmy Internet Security Systems oraz Nokia, uznawany jest za najnowocześniejszy w Europie. Niestety, jego działanie zaczyna się dopiero od komisji okręgowych. Gdyby rozszerzyć go do obwodowych, umożliwiłby głosowanie elektroniczne. Zdaniem dyrektora zespołu Informatyki Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego, jeśli będziemy uczestniczyli w roku 2004 w wyborach do Parlamentu Europejskiego, najprawdopodobniej będzie to pierwsze w naszym kraju głosowanie elektroniczne.

info:www.pkw.gov.pl