Wreszcie zakończona sukcesem Po wyłączeniu oprogramowania kamery internetowej instalacja aktualizacji Thunderbirda przebiegnie bez problemów.

Kamera internetowa uniemożliwia aktualizację klienta Thunderbird

Uruchomione w tle oprogramowanie QuickCam odwołuje się między innymi do systemowego pliku „nmozmapi32.dll”. Przy pomocy kombinacji klawiszy [Ctrl]+[Alt]+[Delete] uruchamiamy Menedżera zadań, następnie zamykamy aplikację QuickCam. Po wykonaniu przez nas tej czynności aktualizacja klienta Thunderbird przebiegnie bez kłopotów.