Gry przyprawiające o bicie serca

Badania naukowe

Uniwersytety w Sztokholmie, Uppsali oraz Karolinska Institutet przeprowadziły specyficzne badanie na grupie chłopców w wieku 12-15 lat. Młodociani mieli za zadanie grać w dwie różne gry komputerowe każdego wieczora. Jak się okazało, ci, którzy grali w bardziej brutalną grę, zarówno podczas rozgrywki jak i podczas snu, mieli wyższe tętno od chłopców bawiących się spokojnymi grami. Żaden z badanych nie skarżył się na niewyspanie czy zaburzenia smu.

Badanie miało na celu zrozumienie związku (zakładając, że takowy istnieje) pomiędzy brutalnymi grami komputerowymi a agresywnym zachowaniem młodych. Naukowcy są zgodni co do tego, że zwiększone tętno to za mało, by wychodzić na ulicę i mordować ludzi. Są natomiast zdania, że podświadoma reakcja organizmu na gry może być źródłem elektronicznego uzależnienia od gier.