Łatwa migracja między dystrybucjami Linuksa

Novell uruchomił program abonamentu i wsparcia, którego celem jest pomoc klientom w przejściu z eksploatowanych obecnie dystrybucji systemu Linux na SUSE Linux Enterprise Server. Program abonamentu SUSE Linux Enterprise Server z rozszerzonym wsparciem (SUSE Linux Enterprise Server Subscription with Expanded Support) obejmuje trzyletni abonament SUSE Linux Enterprise Server z dwuletnią pomocą techniczną w sprawach dotychczasowej dystrybucji systemu Linux w okresie niezbędnym do przejścia na SUSE Linux Enterprise.
SUSE Linux Enterprise Real Time: nowy rekord wydajności
SUSE Linux Enterprise Real Time: nowy rekord wydajności

W wielu przypadkach klientów pragnących dokonać zmiany platformy systemowej ograniczają problemy z niedoborem personelu informatycznego, harmonogramami migracji aplikacji czy kosztami szkoleń, co oznacza wydłużenie czasu koniecznego do pomyślnego przeprowadzenia operacji. W odpowiedzi na te problemy Novell zapewnia pomoc techniczną dla środowiska linuksowego posiadanego już przez klienta, a także udostępnia szkolenia i narzędzia, gwarantujące płynne, zakończone powodzeniem przejście na platformę SUSE Linux Enterprise.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.novell.com/products/server/expandedsupport/offering_summary.html