15 hotspotów WiFi zasilonych transmisją w technologii WiMAX w Grodzisku Mazowieckim

Netia uruchomi darmowy Internet w Grodzisku Mazowieckim

Na mocy porozumienia z samorządem lokalnym Netia uruchomi 15 hotspotów WiFi, przez które gmina Grodziska Mazowieckiego zapewni bezpłatny dostęp do Internetu w technologii WiMAX.

W myśl umowy z gminą Grodzisk Mazowiecki Netia wybuduje, uruchomi i będzie utrzymywać przez okres 3 lat sieć 15 hotspotów WiFi zasilonych transmisją w technologii WiMAX, przez które gmina zapewni bezpłatny ograniczony dostęp do Internetu dla mieszkańców i turystów w centrum miasta oraz na terenach słabo zurbanizowanych (obejmując swoim zasięgiem między innymi wiejskie placówki kulturalne).

Gmina Grodzisk Mazowiecki zobowiązana jest do udostępnienia miejsc i innych środków przekazu (prasa lokalna, radio, banery) na reklamę usług Netii oraz wsparcia Netii w technicznej realizacji komercyjnego dostępu do usług telekomunikacyjnych na swoim terenie. Ponadto Urząd  Gminy będzie korzystał z  usług telekomunikacyjnych Netii, zrealizowanych w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązanie Integralnet.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.