IE potrafi jednocześnie otworzyć kilka stron startowych.

Otwieranie kilku ulubionych stron internetowych podczas startu przeglądarki

Internet Explorer 7

Od wersji 7 przeglądarka IE nie tylko wyświetla strony internetowe

w zakładkach, ale też umożliwia otwarcie w zakładkach większej liczby stron startowych. W celu określenia stron wybieramy, jak zwykle, polecenie »Narzędzia | Opcje internetowe«, po czym przechodzimy do zakładki »Ogólne«. W powiększonym teraz polu dla strony startowej wpisujemy kolejno wszystkie ulubione strony internetowe, po jednej na wiersz. Przeglądarka będzie je automatycznie otwierać w oddzielnych zakładkach. Na zakończenie potwierdzamy zmianę, klikając kolejno »Zastosuj« i »OK«