Truphone
Truphone, legalnie, na iTunes

iPod touch prawie jak iPhone

WiFi

iPod Touch prawie jak iPhone? No cóż, „prawie” robi wielką różnicę, tym niemniej już dziś możesz zamienić swój ulubiony odtwarzacz multimedialny w telefon komórkowy. Aplikacja firmy Truphone wykorzystuje Wi-Fi i pozwala zarówno na głosową komunikację z normalnymi numerami telefonów, jak i rozmowy tekstowe z innymi użytkownikami Truphone, a także Google Talk, Skype i MSN.