Niektorzy go nienawidzą, większość jednak z niego korzysta - co myślicie o największym polskim komunikatorze?

Urząd Komunikacji Elektronicznej na Gadu-Gadu

Boty w komunikatorach

Użytkownicy komunikatora Gadu-Gadu mogą otrzymywać interesujące informacje dotyczące poradnictwa konsumenckiego z zakresu rynku telekomunikacyjnego, jak i pracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bezpośrednio na swoje GG. Wystarczy napisać wiadomość na nr GG 853.

Numer GG UKE działa na zasadzie autorespondera, zatem informacje przesyłane są automatycznie, w zależności od wybranej przez użytkownika konkretnej komendy, z dostępnej listy komend dotyczących m.in. składania reklamacji czy polubownego zakończenia sporu w drodze mediacji.