Process Explorer pokaże, która aplikacja odwołuje się do pliku.

Usuwanie plików blokowanych przez aplikacje

W przypadku niektórych plików system Windows uparcie odmawia ich usunięcia, twierdząc, że są one aktualnie używane. My jednak my nie mamy uruchomionej żadnej aplikacji.

W tej sytuacji narzędzie Process Explorer umożliwi nam wyszukanie blokującej aplikacji oraz zakończenie odpowiedzialnego za to procesu. Darmowy program pobierzemy ze strony download.sysinternals.com/Files/ProcessExplorer.zip. Po rozpakowaniu archiwum ZIP uruchamiamy aplikację »procexp.exe«, która do działania nie wymaga instalacji.

Aby znaleźć przeszkadzającą aplikację, wybieramy polecenie »Find | Find Handle or DLL«. Wpisujemy podaną przez Windows w informacji o błędzie nazwę pliku i klikamy przycisk »Search«. W kolumnie »Process« zobaczymy aplikację, która odwołuje się do danego pliku. Zaznaczamy wpis, po czym zamykamy okno wyszukiwania – proces zostanie zaznaczony również w głównym oknie aplikacji. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na blokujący proces wybieramy polecenie »Kill process«. To powinno rozwiązać problem blokady, dzięki czemu będziemy mogli zaznaczyć oraz usunąć plik, jak zwykle w Eksploratorze Windows.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.