Usunięcie strzałek z ikon skrótów

TIP Strzałkę usuniemy za pośrednictwem Rejestru systemowego, zarówno w XP, jak i Viście.

W przypadku Windows XP logujemy się na koncie z uprawnieniami administratora, po czym wybieramy polecenie »Start | Uruchom«. W Windows Vista właściwe polecenie znajdziemy pod »Start | Wszystkie programy | Akcesoria | Uruchom«. Jeżeli pod Vistą jesteśmy zalogowani na koncie bez uprawnień administratora, zaznaczamy najpierw prawym przyciskiem myszy »Start | Wszystkie programy | Akcesoria | Wiersz polecenia«, po czym z menu kontekstowego wybieramy polecenie »Uruchom jako administrator«, a następnie zaznaczamy konto administratora. Teraz podajemy odpowiednie hasło użytkownika. W oknie »Uruchom« wpisujemy »regedit.exe«, po czym klikamy przycisk »OK«.

W Edytorze Rejestru przechodzimy do klucza »HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile« i usuwamy znajdujący się w prawej części okna wpis »IsShortcut«. Alternatywnie możemy za pomocą polecenia »Edycja | Zmień nazwę« nadać wpisowi inną nazwę, co umożliwi szybkie odtworzenie poprzedniego ustawienia. Na zakończenie zamykamy Edytor Rejestru i ponownie uruchamiamy system Windows.