Wyświetlenie i wydrukowanie wykorzystanych w komórkach formuł

Za pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl] + [`] możemy się przełączać pomiędzy zwykłym widokiem tabel a specjalnym widokiem, w którym arkusz kalkulacyjny zamiast wyników działania formuł wyświetla same formuły. W widoku tym tracimy jednak niektóre cechy formatowania, na przykład centrowanie zawartości komórek. W związku z tym przed zmianą trybu wyświetlania należy zapisać dokument. Po wydrukowaniu arkusza powinniśmy go zamknąć bez ponownego zapisywania. W starszych wersjach osiągniemy ten sam efekt, wybierając polecenia »Narzędzia | Opcje«, po czym przechodząc do zakładki »Widok«, gdzie zaznaczamy opcję »Formuły«. W przypadku wersji 2007 wybieramy zakładkę »Formuły« i w sekcji »Inspekcja formuł« klikamy »Pokaż formuły«.
excel formuly
W Excelu możemy przełączać się pomiędzy widokami: normalnym oraz formuł.