Jeśli fuzja dojdzie do skutku, Microsoft utworzy nowy silnik wyszukiwarki

Yahoo! ukorzy się przed Microsoftem?

Dyrektor Microsoftu i radny Bostock spotkali się, by omówić warunki ewentualnego sojuszy pomiędzy gigantem z Redmond a Yahoo!. Spotkanie jest z pewnością inspirowane zmianą kierownictwa u potentata internetowego. Poprzednik obecnej dyrektor Yahoo! odrzucił propozycję wykupienia jego firmy przez Microsoft za kwotę 47,5 miliarda dolarów.

Nie znamy szczegółów spotkania ani wniosków, jakie z niego wypłynęły. Jak tylko się o tym dowiemy, niezwłocznie damy znać.