Zaznaczanie i edycja tekstu bez denerwującego minipaska narzędziowego

W celu ukrycia na stałe denerwującego minipaska klikamy przycisk »Office« znajdujący się w lewym górnym rogu edytora tekstu. W menu wybieramy wpis »Opcje programu Word«, po czym w nowym oknie o tej samej nazwie – z listy kategorii znajdującej się z lewej strony – wybieramy wpis »Popularne«. Na zakończenie odznaczamy opcję z prawej strony o nazwie »Pokaż minipasek narzędzi przy zaznaczaniu«. Zmianę potwierdzamy, klikając przycisk »OK«. Polecenia formatowania z brakującego teraz minipaska znajdziemy, klikając zakładkę »Narzędzia główne« na pasku wstęg.