Architektura systemu NGN w Netii zmodernizowanego przez firmę Ericsson będzie przygotowana do prostej migracji sieci w kierunku pełnego rozwiązania IMS

Ericsson rozbuduje sieć nowej generacji w Netii

Next Generation Network

Next Generation Network, czyli sieć nowej generacji, jest oparta na przekazie pakietowym i zapewnia konwergencję usług realizowanych poprzez protokoły IP. W systemie NGN jedna sieć telekomunikacyjna odpowiada za przesyłanie wszystkich informacji i dostarczanie usług głosowych, przesyłania danych oraz całego szeregu serwisów multimedialnych. Wszelkie usługi realizowane są poprzez przekaz pakietowy, stąd transformacje sieci w kierunku NGN często określane są terminem „all-IP”.

Nowa sieć echuje się otwartym typem architektury, podczas gdy dotychczasowe sieci prezentowały typ zamknięty. Istotnymi atutami sieci nowej generacji są szerokie możliwości ewolucji usług, niższe wymagania finansowe związane z ich wprowadzaniem oraz stabilność rozwiązań opartych na NGN.

Zakres podpisanego kontraktu obejmuje instalację nowej wersji oprogramowania, rozbudowę systemu NGN oraz zastąpienie obecnych media gateway rozwiązaniem firmy Ericsson. Rozbudowa systemu umożliwi operatorowi świadczenie klientom korporacyjnym i indywidualnym nowych, atrakcyjnych usług np. zaawansowane usługi call center.