Bank BNP Paribas rozlicza opcje na… kartach graficznych

Wprowadzenie tej architektury ma znacząco usprawnić i przyspieszyć obliczenia związane z kluczowymi symulacjami finansowymi; dodatkowo pozwoli  zmniejszać zużycie energii elektrycznej. Potężna porcja obliczeń rzędu jednego TeraFlopa (czyli biliona operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę) dokonywanych przez aplikację zarządzającą udziałami i opcjami – Global Equities and Commodity Derivatives (GECD) została powierzona platformie opartej na GPU. Pozwoliło to na przyrost mocy obliczeniowej o 100 operacji w przeliczeniu na 1 Watt pobranego prądu. Nowy sprzęt Paribas to dwa serwery NVIDIA Tesla S1070 pobierające 2kW o wydajności porównywalnej do  klastra zbudowanego z ponad 500 tradycyjnych procesorów, z których każdy pobierałby 25 kW.
Nowy sprzęt Paribas to dwa serwery NVIDIA Tesla S1070
Nowy sprzęt Paribas to dwa serwery NVIDIA Tesla S1070

Takie przeorganizowanie struktury IT przyniosło ogromne korzyści:

  • Oszczędność poboru mocy aż do 190 %
  • Skrócenie średniego czasu odpowiedzi aż do 15%
  • Lepsza prognostyka szacunku cen operacji bankowych
  • Znaczące obniżenie całkowitych kosztów operacyjnych
  • Istotne obniżenie wpływu na środowisko naturalne.