Przy wynikach wyszukiwania pojawia się dobrze wszystkim znana reklama Google'a

Reklamy w galeriach Google Picasa

GoogleAds

Od teraz użytkownicy przeszukujący zasoby internetowych galerii Picasa ujrzą dobrze wszystkim znane reklamy GoogleAds. Warto dodać, że wyszukiwarkowy gigant nie planuje umieszczać żadnych materiałów promocyjnych w samych galeriach użytkowników.

Google planuje zintegrować swój system reklamowy ze wszystkimi swoimi usługami. Już teraz spotkamy GoogleAds w usługach Google Finance, Google News, Google Maps i Google Earth.