Dzięki temu poleceniu bezpośrednio wysyłamy treści internetowe za pomocą Outlooka.

Szybkie wysyłanie stron internetowych z użyciem Outlooka

Outlook XP, 2003, 2007

Wykonamy to zadanie przy pomocy Outlooka, nie korzystając z dodatkowych aplikacji. W tym celu sięgamy po rzadko wykorzystywaną umiejętność aplikacji – wyświetlanie stron internetowych. Stronę internetową otwieramy w Outlooku XP za pośrednictwem menu »Ulubione« lub dwukrotnie klikając na pasku tytułowym z prawej strony pola »Adres«. W przypadku aplikacji Outlook 2003 oraz 2007 w celu wyświetlenia odpowiedniego paska narzędziowego z polem adresu wybieramy polecenie »Widok | Paski narzędzi | Sieć Web«. W polu wpisujemy adres internetowy strony, po czym wciskamy klawisz [Enter]. Dzięki temu w menu »Akcje« zostało udostępnione nowe polecenie: »Wyślij stronę sieci Web pocztą e-Mail«. Funkcja ta przekazuje jednak tylko aktualnie wyświetlony plik, nie śledzi łączy ani innych załączonych do strony elementów. Brakujące dane zostaną automatycznie pobrane, gdy odbiorca będzie miał połączenie z Internetem.