„Nowoczesne Technologie Bliżej Nas” – raport z konferencji

Spotkanie poświęcono tematom, które znajdują się w obszarze badań Centrum Innowacji Microsoft: interoperacyjność, wirtualizacja i wysokowydajne przetwarzanie komputerowe.

Jednym z kluczowych zagadnień konferencji była interoperacyjność, czyli umożliwienie współdziałania ze sobą różnych technologii, zarówno sprzętowych, jak i programowych. Podczas panelu „Interoperacyjność – diagnozy i prognozy” dyskutowano o tym w jakich obszarach interoperacyjność jest obecnie na zadawalającym poziomie, a gdzie wymaga zwiększonej pracy. Paneliści mówili także o interoperacyjności w różnych wymiarach: technologicznym, semantycznym, organizacyjnym i prawnym. Omawiane były również kwestie dotyczące szacowania strat powstających w wyniku braku interoperacyjności oraz tego jak będzie wyglądała informatyka za 10 lat, gdy interoperacyjność będzie wszechobecna. Podczas konferencji dyskutowano również o wirtualizacji, czyli technologii, która umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie mocy obliczeniowych serwerów.

Głównym bohaterem dyskusji o wysokowydajnym przetwarzaniu danych komputerowych był HPC Server 2008, najnowszy produkt Microsoft przeznaczony na rynek obliczeń dużej skali. Na liście TOP500 (największych komputerów na świecie) pojawiły się już pierwsze instalacje klastrowe wykorzystujące to rozwiązanie. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, jako Centrum Innowacji Microsoft, przyjęte zostało do programu TAP (Technology Adoption Program), którego zadaniem jest wypracowanie funkcjonalności kolejnej wersji HPC Server 20xx. W programie obok PCSS uczestniczą między innymi tak znani producenci, jak BMW, IBM i Siemens.

Close

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.