Za pośrednictwem historii przeglądania usuniemy również wpisy z listy okna »Uruchom« w menu Start.

Usunięcie zbędnych wpisów z okna »Uruchom«

Windows XP, Vista

Choć bezpośrednia edycja poszczególnych wpisów na liście jest możliwa, wiąże się to ze żmudnym edytowaniem Rejestru. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie: usunięcie całej listy za pomocą przeglądarki Internet Explorer 7. Uruchamiamy przeglądarkę, następnie wybieramy polecenie »Narzędzia | Usuń historię przeglądania«. W oknie klikamy przycisk »Usuń historię«. Ostrzeżenie ignorujemy, wciskając przycisk »Tak«. Lista zostanie usunięta po ponownym uruchomieniu systemu operacyjnego.

Reklama

Ważne:

Wskutek tego postępowania zostaną usunięte wszystkie informacje dotyczące witryn internetowych odwiedzanych w przeglądarce Internet Explorer.