ASUS P5Q Deluxe zgodna z Energy Star 5.0

ASUS jako pierwszy wprowadza płyty główne zgodne z Energy Star 5.0

ASUS

ASUS umożliwił projektantom systemów PC zgodność ze standardem Energy Star 5.0 dzięki swoim energooszczędnym płytom głównym. Płyty główne firmy ASUS umożliwiają użytkownikom komputerów optymalizację zużycia energii elektrycznej. Etykietowanie Energy Star to program zainicjowany w 1992 roku przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz Amerykański Departament Energii (DOE), mający na celu promowanie energooszczędnych produktów i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego. Standard Energy Star 5.0 wejdzie w życie 1 lipca 2009 roku.

Płyty główne ASUS spełniają wymogi dyrektyw o

Ograniczeniu użycia niebezpiecznych substancji

(RoHS) oraz o

Gospodarce zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

(WEEE) dzięki ograniczeniu ilości szkodliwych materiałów w samych produktach i w środowisku naturalnym. Dodatkowo, najnowsze innowacje zastosowane w płytach firmy ASUS, na przykład Energy Processing Unit (EPU), pozwalają na jednoczesną kontrolę i minimalizację zużycia energii przez komponenty płyty.