Optymalizacja połączenia bezprzewodowego

Połączenie WLAN

Przede wszystkim wiele zależy od tego, jak karta Wi-Fi synchronizuje się z ruterem Wi-Fi. Oczywiście betonowe czy metalowe ściany, jak również sufity mają znaczny wpływ na uzyskiwaną jakość połączenia. Jeżeli jednak w otoczeniu nic się nie zmieniło, muszą istnieć inne czynniki, które  ponoszą winę za spadek jakości sygnału. Możliwe, że w sąsiedztwie pojawiły się kolejne sieci Wi-Fi, które przeszkadzają naszemu ruterowi. Gdy sąsiadujące ze sobą sieci nadają na tej samej częstotliwości, powodują wzajemne zagłuszanie sygnału. Aby wykluczyć tę możliwość, trzeba spróbować zmienić kanał nadawania na inny.