Ta wartość klucza zadba o to, by system podczas wyłączania komputera zamykał wszystkie aplikacje bez dodatkowych pytań.

Szybsze kończenie pracy uruchomionych programów przy zamykaniu systemu

Windows XP, Vista

Możemy wyłączyć denerwujące komunikaty. Uruchamiamy edytor Rejestru, otwierając okno »Start | Uruchom«, podając komendę »regedit« i klikając przycisk »OK«. W Viście można też po prostu wpisać polecenie bezpośrednio w okienku wyszukiwania menu Start i nacisnąć klawisz [Enter]. Następnie przechodzimy do klucza »HKEY_CURRENT_USERControlPanelDesktop«.

W prawej części okna znajduje się wartość »AutoEndTasks« – jeśli jej nie ma, tworzymy ją za pomocą polecenia »Edycja | Nowy | Wartość ciągu«. Otwieramy ją, dwukrotnie klikając i w polu »Wartość« podajemy »1«. Zamykamy okno dialogowe, wciskając »OK«, i ponownie uruchamiamy system.

Wprowadzona zmiana spowoduje jedynie wyłączenie komunikatu wyświetlanego przez Windows w razie pojawienia się problemu z zamknięciem aplikacji. By przywrócić wyświetlanie powiadomienia, należy zmienić wartość wpisu »AutoEndTasks« na »0«. Da się również skrócić czas oczekiwania. Wystarczy odszukać klucz »HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001Control« i otworzyć zawarty w nim wpis »WaitToKillServiceTimeout«. Jako »Wartość« podajemy czas oczekiwania w milisekundach – na przykład 1000 dla jednej sekundy.